Nordea

Om Nordea

 

Användarvänlighet

 

Utbud

 

Bankgaranti?

Nordea är en bank och pengar som du har insatta på ditt konto hos Nordea skyddas av den statliga insättningsgarantin.  Insättningsgarantin skyddar upp till 1 050 000 kr per bank (finansiellt institut).  Har du mer än 1 050 000 kr bör du sprida pengarna över konton i flera banker för att garantera att pengarna är skyddade.

Courtage & Avgifter

 

ISK

Nordea erbjuder ISK konton där du kan handla med aktier, fonder och ett urval andra finansiella instrument.  Det är helt grtais att öppna ett ISK konto hos Nordea.  Om du redan har ett ISK konto hos en annan bank så hjälper dig Nordea att flytta sparandet till ett ISK konto hos dem.  Det är gratis att flytta in tillgångar i ditt ISK hos Nordea men banken som du flyttar värdepappern från kan ta ut en avgift.

Kundtjänst

 

Omdöme