Hur man köper aktier

När man köper aktier och andra värdepapper så gör man det genom sin bank eller en fondkommissonär. Man väljer även om man vill ha de placerade i en vanlig aktiedepå, kapitalförsäkring (KF) eller Investeringssparkonto (ISK). I både KF och ISK så betalar man ingen kapitalskatt utan beskattas med en årlig avkastningsskatt. I en aktiedepå betalar man 30 % kapitalskatt på alla utdelningar och alla realiserade vinster. Däremot berättigar den till att man får kvitta de aktier man sålt med förlust mot eventuella vinstaktier i sin skattedeklaration samt att man har möjlighet att handla med onoterade aktier.

När man handlar ett värdepapper måste man bestämma hur stort antal av det som ska handlas (1), vad det ska kosta (2), och hur länge ordern ska gälla (3). Nedan följer de tre stegen med handel av aktier som exempel.

Antal aktier som ska handlas

köpa aktierMan handlar valfritt antal aktier – från en och uppåt. När handeln börjar klockan 09.00 så matchas inlagda köp- och säljordrar automatiskt mot varandra. Så snart handels kommit igång för en aktie under den s.k. morgoncallen vidtar den kontinuerliga handeln. Orderboken är synlig från klockan 08.45 för alla aktier. Alla ordrar behandlas lika, oavsett antal och vem som handlar! I första hand sorteras ordrar efter priset, i andra hand sorteras de i tidsordning. Handels startas successivt i bokstavsordning, med början på storbolagslistan. Det tar ca 10 minuter innan handeln i samtliga aktier på alla listor har kommit igång.

Vad ska aktierna kosta

Förutom antal aktier som ska handlas, måste man även bestämma priset. Antingen kan man ange marknadspris eller limiterat pris. Marknadspris (ibland kallat bäst möjligt), innebär att man garanterat får sin order utförd, men kanske inte till det pris man tänkt sig. Om man köper aktier, så sker det till första bästa säljkurs. I praktiken kommer man betala mer än vad övriga köpare har bjudit. Om man säljer aktier till marknadspris, så accepterar man första bästa köpares bud och säljer alltså till ett lägre pris. I likvida aktier kan man gärna använda marknadspris, eftersom skillnaden mellan köp- och säljkurs är liten. Men i illikvida aktier ska man helst undvika marknadspris om man inte är mycket angelägen.

När man köper aktier till limiterat pris så anger man ett högsta pris som man kan tänka sig att betala. Ordern läggs in i orderboken och ligger kvar där tills någon säljare förhoppningsvis nappar på budet.

Hur länge gäller ordern

Normalt så gäller en order under samma dag, men man kan låta den ligga kvar i upp till 8 dagar.

Courtage

Courtage är en handelsavgift vid handel med akter och andra värdepapper. Det kostar olika beroende på vilken aktör du handlar igenom (till exempel en bank), vilken marknad du handlar på och hur mycket du ska handla för. Det finns några olika sätt att ta ut denna avgift på. Dels kan den tas ut som en procentuell avgift på den summa du köper eller säljer för, dels kan den tas ut som en fast eller minimum avgift. Courtaget brukar variera mellan 0,15 procent och 0,65 procent beroende på vilken lista aktien handlas på och transaktionens storlek. Internetmäklarna ligger ofta lägst, runt 0,1 procent till 0,3 procent eller ett fast courtage på 50 till 100 kronor. Kostnaden debiteras vanligen för både köp och försäljning.

Courtagets storlek bestäms av vilken marknad du ska köpa aktier på. Oftast har nordiska aktier billigare courtage än utomnordiska. Priset kan även vara högre om handel inte kan ske över internet utan måste gå genom en mäklare som läger en order åt en. Så kan fallet vara på mindre marknader eller på marknader som inte mäklarens kunder vanligtvis handlar på.