Handelsbanken

Om Handelsbanken

 

Användarvänlighet

 

Utbud

 

Bankgaranti?

Ja. pengar som du har insatta på ditt konto hos Handelsbanken skyddas av insättningsgarantin.  Skyddet skyddar upp till 1 050 000 kr.  Om du har mer än så på ditt konto i Handelsbanekn så täcks inte summan som överstiger 1 050 000 kr av den statliga insättningagarantin.   Om du har mer än 1050 000 kr så är det bäst att sprida beloppet mellan olika konton i olika banker så att hela beloppet skyddas av insättningsgarantin.

Courtage & Avgifter

 

ISK

Ja,  Handelsbanken erbjuder en gratis ISK.  Det är mycket enkelt att öppna ett isk konto och du kan göra det online med hjälp av bankID.

Kundtjänst

 

Omdöme